De werkplaats van HKI is bezig een transformatie door te maken. Uiteraard blijft het de plaats waar gewerkt wordt, maar niet alleen dat. De werkplaats is doende nog dit jaar (2011) een onalledaagse en misschien wel een unieke locatie te worden waar geïnteresseerden, nieuwsgierigen, (potentiële) cliënten, ambachtelijkheid, creativiteit, design, idee en techniek elkaar in alle vrijheid en ontspannenheid kunnen ontmoeten.

HKI meent dat zulke ontmoetingen in allerlei opzichten vruchtbaar en in elk geval leuk kunnen zijn. En voor zowel (potentiële) cliënten als de mensen van HKI een bron van inspiratie kunnen zijn. De werkplaats zal letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden voor uitwisseling van ideeën in een ambachtelijke, industriële en inspirerende atmosfeer. De transformatie is – zoals gezegd – in volle gang, maar elke geïnteresseerde die door de huidige onaffe situatie kan heenkijken is nu al van harte welkom.