Nieuwsbrief-01

NIEUW GEZICHT EN VERNIEUWDE AANPAK

De ruime werkplaats en de locatie ervan in hartje Bloemendaal hebben Hans Hollander geïnspireerd tot het ontwikkelen van een nieuwe identiteit voor HKI en een vernieuwde aanpak van de activiteiten.
De nieuwe huisstijl van HKI komt ondermeer tot uiting in de nieuwe website www.hki.nu en het nieuwe briefpapier, maar ook in de werkplaats zelf.
Het interieur van de HKI werkplaats ondergaat een stevige verandering, die ook aan de buitenkant tot uiting zal komen.

WERKPLAATS WORDT TEVENS ONTMOETINGSPLAATS

De werkplaats blijft natuurlijk de plaats waar gewerkt wordt, maar wordt tevens een bijzondere en (hopelijk) inspirerende ontmoetingsplaats met een industriële atmosfeer. Klanten, vakmensen, ontwerpers en dus idee, design, ambacht en techniek kunnen er elkaar ‘op de werkvloer’ ontmoeten. Zo wordt interactief vorm gegeven aan hoogstpersoonlijk maatwerk.
Voor een totaal interieur, een keuken, woonruimte of badkamer (of de verbouwing daarvan), maar ook losse meubels en andere interieurelementen komen bij HKI idee, ontwerp en uitvoering samen.

NOG MEER GERICHT OP MAATWERK

Dit – voor een kleine onderneming – forse vernieuwingsproces zal naar verwachting begin volgend jaar afgerond zijn. Dan zal ook de ontwerp- en verbouwcoach, waarmee HKI gaat samenwerken, operationeel zijn. Hierdoor is HKI nog beter in staat om in gerichte dialoog met haar klanten ultiem maatwerk te (helpen) ontwerpen en uitvoeren. Meer dan voorheen kan hierbij – desgewenst – naar het grotere geheel gekeken worden.
Naast het werk, zoals u dat van HKI kent, gaat HKI onder een nieuw eigen label (waarover later meer) zelf ontwerpen en producties realiseren.
Intussen gaat het “bekende” werk natuurlijk gewoon door.

werkplaats HKI

WELKOM ALS KLANT OF BELANGSTELLENDE

U bent nu dus meer dan welkom bij HKI met uw idee, plan, al dan niet al uitgewerkt, of uw vastomlijnde opdracht. Dan kunt u kennis maken met onze nieuwe manier van werken en met onze werkplaats annex ontmoetingsplaats (in wording). Een afspraak uit pure belangstelling (of nieuwsgierigheid) wordt ook op prijs gesteld. Bel hiervoor met Hans Hollander M 06 22 18 41 38